V ordinaci poskytujeme diagnostickou a léčebně-preventivní péči pro dospělé v rozsahu oboru všeobecného lékařství:

 • diagnostická a léčebná péče v oboru všeobecné praktické lékařství
 • preventivní prohlídky
 • závodně preventivní péče
 • očkování dle platného očkovacího kalendáře a očkování na vyžádání
 • vyšetření pro řidičský průkaz, zbrojní pas, potravinářský průkaz
 • vyšetření EKG s popisem křivky
 • vyšetření CRP ke určení závažnosti infekčních onemocnění a vhodnosti nasazení antibiotik
 • vyšetření INR – pro monitoraci pacientů užívajících Warfarin („Quick“)
 • vyšetření skrytého krvácení do zažívacího traktu (preventivní program ZP)
 • monitorování krevního tlaku - HOLTER TK
 • saturace O2
 • odběry krve pro laboratorní vyšetření PL a dalších odborných lékařů dle vyžádání