V ordinaci poskytujeme diagnostickou a léčebně-preventivní péči pro dospělé v rozsahu oboru všeobecného lékařství:

  • diagnostická a léčebná péče v oboru všeobecné praktické lékařství
  • preventivní prohlídky
  • závodně preventivní péče
  • očkování dle platného očkovacího kalendáře a očkování na vyžádání
  • vyšetření pro řidičský průkaz, zbrojní pas, potravinářský průkaz
  • vyšetření EKG s popisem křivky
  • vyšetření CRP ke určení závažnosti infekčních onemocnění a vhodnosti nasazení antibiotik
  • vyšetření INR – pro monitoraci pacientů užívajících Warfarin („Quick“)
  • vyšetření skrytého krvácení do zažívacího traktu (preventivní program ZP)
  • odběry krve pro laboratorní vyšetření PL a dalších odborných lékařů dle vyžádání