Prevence je podstatnou součástí péče o zdraví. I pokud se cítíte zdraví, může preventivní prohlídka odhalit závažná onemocnění ve stádiu, kdy jsou léčitelná. Na preventivní prohlídku u praktického lékaře máte nárok 1x za dva roky.

Součástí této prohlídky je doplnění anamnézy, kompletní fyzikální vyšetření a laboratorní vyšetření včetně orientačního chemického vyšetření moči. V 18, 30, 40, 50 a 60 se vyšetřují hladiny cholesterolu a tukových látek v krvi. V 18 letech a od 40 let ve dvouletých intervalech se provádí kontrola glykémie (hladina cukru v krvi).

Na preventivní prohlídku navazuje screeningový program, který má za úkol odhalit závažná onkologická onemocnění. Ve věku od 50 let se provádí vyšetření na přítomnost krve ve stolici (FOB, TOKS). Pacient ve věku od 55 let má na výběr druhou variantu, a to preventivní kolonoskopické vyšetření v intervalu 10 let.
U žen od 45 let se provádí mammografické vyšetření ve dvouletých intervalech.
Dále gynekolog provádí 1x ročně screening rakoviny děložního hrdla.
Máte také nárok na pravidelné vyšetření stomatologem 1x ročně.